Om LEI - Brief

En LEI kod (engelska: Legal Entity Identifier ("LEI")) är en 20 tecken lång alfa-numerisk kod baserad på ISO 17442 standarden, utvecklad av Internationella standardiseringsorganisationen ("ISO"). LEI-koder möjliggör tydlig och unik identifiering av juridiska personer globalt. Hittills är det vanligast att företag som handlar med värdepapper använder LEI-koder, men användningsområdena för LEI-koder växer stadigt.

Från en LEI-kod kan vem som helst svara på frågorna "vem är vem" och "vem äger vem" genom att söka i den globala och publika LEI-databasen. Sökningar i LEI-databasen är gratis och kan göras av alla. Detta ökar transparansen på den globala marknadsplatsen markant på ett sätt som inget annat system varit i närheten av.

LEI-databasen är unik eftersom den ger standardiserad företagsdata för företag över hela världen. Dessutom registreras och verifieras datan årligen i linje med de regler som LEI-regelverkets Tillsynskommitté (engelska: LEI Regulatory Oversight Committee) skapat.

LEI magnifying glass Bildkälla: GLEIF

G20s Styrelse för Finansiell Stabilitet (engelska: The Financial Stability Board) har konstaterat att global adoption av LEI-standarden stödjer "flertalet mål för finansiell stabilitet" inräknat förbättrad riskhantering och riskbedömning. Detta innebär att LEI-implementation förbättrar marknadsintegriteten och minskar risken för marknadsmissbruk och bedrägerier. Kanske ännu mer värdefullt i ett längre perspektiv så "stödjer det en övergripande högre kvalitet och tillförlitlighet på finansiell data".

Den globala LEI stiftelsen (engelska: Global Legal Entity Identifier Foundation ("GLEIF")) arbetar för, tillsammans med partners i det globala LEI systemet, att ytterligare förbättra kvaliteten, säkerheten och användbarheten för LEI-data. Detta gör att marknadsdeltagare kan dra nytta av informationen som finns i nätverket.

Värdet i LEI-nätverket och nyttan för näringslivet ökar när fler företag implementerar LEI-standarden. Därför uppmanas alla företag att registrera sitt eget LEI. Detta har aldrig varit enklare än med LeiPass.

Källor:

  • GLEIF