Senaste nytt om LEI koder - Oktober

Fördelarna med LEI-koder för sjöfartsindustrin

En artikel skriven av Francis Gross anspelar på det faktum att göra grundläggande mikrodata fritt tillgänglig för deltagare på en marknadsplats skulle ha enorma fördelar för den bredare ekonomin, men datan måste vara i) globalt standardiserad, ii) uppdaterad i realtid och iii) detaljerad . Dessa är de tre nyckelegenskaperna som utgör det globala LEI-systemet.

Med stora företagsorgan insvepta i mängd ansiktslösa dotterbolag blir det svårare och svårare att veta vem du har att göra med. Och än svårare att svara på de frågan "Vem äger vem?".

En bransch som vet detta mer än andra är sjöfartsindustrin. Sjöfarten är ryggraden i världshandeln. I en så stor bransch är det viktigt att det finns ett system på plats som möjliggör tydlig och unik identifiering av juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner, nämligen Legal Entity Identifiers (LEI).

LEI kan användas av ett företag för att spåra sin last och av fartygsbesättningen för att identifiera vad som hör hemma vart med hjälp av en globalt erkänd identifierare.

Källa: LEI Worldwide

GLEIFs tredje kvartal

GLEIF stiftelsen publicerade statistik över tredje kvartalet 2021.

  • 1,88 miljoner aktiva LEI-koder
  • Kvartalsvis tillväxt på 3,3 %
  • Island såg en tillväxttakt i antalet registrerade LEI-koder på 30,8 %

Källa: GLEIF

Överbryggar handelsgapet på 81 miljarder dollar i Afrika

GLEIF-bloggen intervjuade Barry Cooper från Cenfri för att diskutera lanseringen av GLEIF:s initiativ för digital affärsidentitet, utformat för att överbrygga handelsfinansieringsklyftan i Afrika.

Barry framhåller att det finns 54 stater i Afrika, var och en med sina egna inkorporeringsorgan och register. Tillförlitlig verifiering och ytterligare inkorporering av information för due diligence och riskhanteringsprocesser kräver höga lokala kompetensnivåer, kan ta lång tid och är extremt kostsamt och används därför främst i större transaktioner. MSME, och till och med vissa LC&A transaktioner i Afrika är antingen inte välutvecklade eller utsätts för standardantaganden med högre risk.

LEI-användning gör det möjligt för MSME-företag att få en mycket starkare identitet som är globalt tillgänglig, pålitlig och verifierad. Lokala banker har djup expertis i sina nationella system, risker och processer. LEI utnyttjar denna kunskap i ett globalt tillgängligt format.

Att minska handelsfinansieringsgapet på 81 miljarder dollar kan få materiella konsekvenser för den afrikanska ekonomin och dess folk, med potential att möjliggöra betydande tillväxt och konkurrenskraft på internationella marknader. Frågan kvarstår om förändringar i handelsaktiviteten skulle vara inkluderande med positiva effekter på de lägsta inkomstnivåerna eller om förmånen skulle begränsas till primärindustrier och befintliga företag, vilket gynnar etablerade sociala skikt. Positiva åtgärder, som LEI, är avsedda att hjälpa små och medelstora företag att delta på en rättvis grund, främja hållbar tillväxt och ekonomisk mångfald.

Läs hela artikeln här

Källa: GLEIF bloggen